RIVM maatregelen

Wij verwachten dat iedereen zich aan de RIVM – richtlijnen houdt:

Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest en/of koorts.

Houd overal 1.5 meter afstand van iedereen.

 

Tot slot

Indien de situatie zal wijzigen volgen wij de dan geldende regelgeving.

Actueel nieuws over het Coronavirus vindt u op: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en op de website van de Veiligheidsregio Zeeland: https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus.