Camping en Corona

Wij verwachten dat iedereen zich aan de RIVM – richtlijnen houdt:

Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest en/of koorts.

Houd overal 1.5 meter afstand van iedereen.

Schudt geen handen.

In het sanitair gebouw en bij de chemisch toilet uitstorttafel zijn dispensers om je handen te desinfecteren.

Bij de afwasplaats is een zeepdispenser om je handen te wassen en een dispenser om je handen te desinfecteren.

Behalve de standaardmaatregelen gelden op ons terrein ook een aantal (aanvullende)maatregelen i.v.m. het corona-virus. Informatie over de maatregelen vind u bij de afwasplaats.

Indien de situatie zal wijzigen volgen wij de dan geldende regelgeving.

Actueel nieuws over het Coronavirus vindt u op: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en op de website van de Veiligheidsregio Zeeland: https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus.