• Blijf thuis bij klachten. verkoudheid, keelpijn, hoest, koorts
  • Blijf thuis als een gezinslid van het reisgezelschap klachten heeft.                     
  • Houd 1,5 m afstand van elkaar. Geef elkaar de ruimte.
  • Schud geen handen.
  • Geen groepsvorming.
  • Per plaats alleen gasten uit één huishouden.
  • Bezoek / visite: er zijn slechts 1 x per dag 4 personen toegestaan.
  • Dit betreft 4 personen in totaal. incl. kinderen
  • Extra personen laten overnachten is niet mogelijk.

Sanitair

  • Gebruik bij voorkeur zoveel mogelijk uw eigen voorzieningen (indien aanwezig) tijdens piekuren om drukte in en rondom het sanitair gebouw te voorkomen en de 1.5 meter regel te kunnen garanderen.
  • In elke ruimte is voldoende hand desinfecterend middel aanwezig.

Tot slot

Door de zeer uitzonderlijke situatie kunnen wij geen persoonlijke uitzonderingen maken. Indien de situatie zal wijzigen volgen wij de dan geldende regelgeving.

Actueel nieuws over het Coronavirus vindt u op: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en op de website van de Veiligheidsregio Zeeland: https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus.

Wij danken u voor uw begrip in deze periode. Ondanks alles hopen wij u op onze camping te verwelkomen en zullen alles in het werk stellen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.